Prowadzimy usługi w zakresie wykonawstwa robót antykorozyjnych. Roboty antykorozyjne obejmują zabezpieczenie wszelkich powierzchni stalowych i betonowych (również renowacje rozwiązaniami systemowymi, między innymi: Dieterman, Schomburg, Tikkurila, Hempel Addiment).

Zakres robót obejmuje:

 1. przygotowanie powierzchni metoda strumieniowo-ścierną
  1. na sucho (ścierniwo pomiedziowe)
  2. na mokro (piasek w otulinie wodnej)
 1. przygotowanie powierzchni metodą mechaniczną, w razie konieczności narzędziami nieiskrzącymi lub przy  użyciu środków chemicznych
 2. nanoszenie wszelkich dostępnych zestawów farb i preparatów metodą ręczną, natryskiem pneumatycznym lub hydrodynamicznym „ airless”
 3. czynności renowacyjne jako zapobieganie skutkom starzenia się powłok i wydłużenia okresu eksploatacji obiektów

Usługi antykorozyjne przeprowadza się na:

 • elektrofiltrach
 • konstrukcjach wsporczych przy kotłach
 • instalacjach chemicznych
 • konstrukcjach stalowych
 • zbiornikach solanki