W ramach gwarantowania naszym klientom większej połynności w wykonaniu prac zbrojarskich od 2008 roku proponujemy naszym klientom nasze usługi również z dostawą stali na budowę. Posiadamy certyfikat NORDCERT i od 2016 roku dostarczamy ciętą i giętą stal zbrojeniową na projekty w Szwecji.

W celu zapewnienia jakości wyrobów, procesów i osób związanych z procesem zgodnie z zamówieniami w celu zarzadzania jakością w stosunku do standardów i rodzajami stali pracujemy zgodnie z naszym, wewnętrznym planem jakości. Plan ten również zapewnia zachowanie ochrony środowiska.

Nasza zbrojarnia pracuje wyłącznie według norm i przepisów

Przeznaczenia i zakres stosowania wyrobów budowlanych:

  • PN-B-03264:2004 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
  • PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.

Dodatkowe wymagania stosowane w kraju:

  • PN EN ISO 4066 Rysunek konstrukcyjny budowlany – Wykazy prętów do zbrojenia betonu
  • GlobeCert AB – Użytkowanie wyłącznie stali na rynek szwedzki z hut, które są certyfikowane w Szwecji i akceptowane poprzez klienta i projektantów danej budowy