Spółka Lambda SA jako przedsiębiorstwo zajmujące się pracami termoizolacyjnymi, pracami antykorozyjnymi, pracami zbrojarskimi, pracami ciesielskimi, pracami montażowymi z płyt gipsowo-kartonowych, pracami budowlanymi – betonowaniem rozpoczęła swoją działalność w 1949 roku, wtedy jako przedsiębiorstwo państwowe podległe Dyrekcji Państwowego Przemysłu Miejscowego Województwa Łódzkiego funkcjonując pod nazwą :

”Nowoczesna Izolacja Ciepłownicza” z siedzibą w Łodzi przy ul. Świerczewskiego 70.

Po kilku przekształceniach własnościowych i zmianach nazwy oraz siedziby (w 1967 roku na Łódź, ul. Morgowa 9) w obecnej formie i nazwie działa jako LAMBDA Spółka Akcyjna od 18.02.1993 r.

LAMBDA od początku lat 90. tworzy również grupę z FORMAT Urządzenia i Montaże Przemysłowe Sp. z o.o. i FORMAT Baustahl- und Konstruktionsverarbeitubgs GmbH.

Należy nadmienić, że mimo zmian odnoszących się do przedmiotu działania, na skutek ciągłego zapotrzebowania na w/w roboty firma kontynuowała w sposób ciągły wykonawstwo usług w zakresie, na który było zapotrzebowanie wśród zleceniodawców.

Wśród odbiorców naszych usług znalazły się zakłady chemiczne, azotowe, ciepłownie, elektrownie (w tym elektrownie jądrowe), zakłady farmaceutyczne, zakłady tłuszczowe, rafinerie zarówno w kraju jak i za granicą (Irak, Maroko, Niemcy, Holandia, Finlandia, Szwajcaria, Austria, Francja, Szwecja, Wielka Brytania, Irlandia, Ukraina). Nasi pracownicy brali i biorą udział w budowach tuneli, wiaduktów, mostów, stadionów, kolei podziemnych oraz budynków użyteczności publicznej.

W celu zapewnienia odpowiedniej jakości wykonywanych usług i realizacji wyrobów Prezes Spółki Lambda S.A. podjął decyzję o opracowaniu, wdrożeniu i utrzymywaniu:

  • Systemu Zarządzania Jakością opartego na normie ISO 9001
  • Systemu Zarządzania Środowiskowym opartym na normie ISO 14001
  • Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy opartego na normie ISO 18001

Wdrożony Systemy ISO są realizowane przez wszystkich pracowników firmy.

Lambda w Łodzi również posiada zbrojarnie, która została objęta certyfikatem NordCert.