W naszym profilu działalności mamy również wykonawstwo izolacjiwszelkiego typu urządzeń przemysłowych jak:

 • kotły energetyczne
 • elektrofiltry
 • turbiny
 • kanały spalin
 • zbiorniki
 • rurociągi
 • aparaty i urządzenia

Usługa wykonywana jest w sposób kompleksowy tj:

 • demontaż istniejącej izolacji(jeżeli zachodzi taka konieczność)
 • wykonanie nowej izolacji właściwej
 • wykonanie płaszcza ochronnego zabezpieczającego nową izolację przedwpływami warunków atmosferycznych

Podział izolacji ze względu na zakres stosowania:

 • izolacja ciepłochronna
 • izolacja zimnochronna
 • izolacja akustyczna

Podział izolacji ze względu na rodzaj materiału izolacyjnego:

 • izolacja materiałami włóknistymi
 • izolacja materiałami porowatymi

Podział izolacji ze względu na krotność warstw:

 • izolacja jednowarstwowa
 • izolacja wielowarstwowa

Podział izolacji ze względu na zastosowanie konstrukcji wsporczej płaszcza ochronnego:

 • izolacja bez konstrukcji wsporczej
 • izolacja z konstrukcją wsporczą

Podział izolacji ze względu na typ płaszcza ochronnego:

 • izolacja bez płaszcza ochronnego
 • izolacja z płaszczem „miękkim” (folia aluminiowa, papa)
 • izolacja z płaszczem „mokrym”(cementowa, cementowo-mikrosferowa , itp.)
 • izolacja z płaszczem sztywnym (płaszcz z blachy ocynkowanej, aluocynkowanej, aluminiowej, powlekanej, kwasoodpornej, nierdzewnej)