Prace betonowe wykonywane na placu budowy tzw. procesy „mokre”, wymagają zastosowania odpowiednich metod (systemów) robót szalunkowych i jak również zaplecza zbrojarskiego – bezpośrednio na terenie budowy. Realizujemy i rozwijamy technologie pozwalające coraz bardziej skracać cykle produkcyjne. Przy prowadzeniu robót budowlanych stosujemy rozwiązania szalunkowe:

 • Tracone – z różnego materiału:
  • drewniane
  • ze sklejki
  • metalu

Służą one do elementów w miejscach ciężko dostępnych lub w ziemi w celu zakopania ich. Stosuje się je na ogół przy pracach fundamentowych i / lub przy fundamentach wiatrakowych.

 • Jednorazowe – szalunki te służą do ukształtowania niepowtarzalnych elementów konstrukcji. Stosuje się je na ogół przy wznoszeniu obiektów skomplikowanych np. mostów, fundamentów, zapór, sklepień jedno i wielokrzywiznowych, przy wznoszeniu nietypowych konstrukcji betonowych lub typowych, realizowanych jednorazowo
 • Wielokrotnego użycia – służące do kształtowania elementów powtarzalnych, stanowi układ tarcz powiązanych specjalnymi łącznikami, tworzącymi całe płaszczyzny odpowiednio usztywnione. Pracujemy zarówno na szalunkach systemowych jak i drewnianych. 

Przy wykonywaniu prac budowlanych stosujemy deskowania:

 • przestawne (inwentaryzowane) – nadające się przy budowie budynków o konstrukcji szkieletowej, ramowej, płytowej oraz przy stropach żebrowych i grzybkowych
 • przesuwne – używane przy tunelach, kanałach, odkrytych składów w kształcie rowów, sklepieniach cienkościennych
 • ślizgowe – używane przy fundamentach skrzyniowych, zbiornikach, silosach, kominach, ścianach wielokondygnacyjnych budynków, sztolniach

Dla ułatwienia pracy i w ramach gwarantowania dotrzymania planningu budowy, proponujemy Państwu również usługi operatora dźwigu na okres naszej realizacji kontraktu.

Po wykonaniu szalunku i zbrojenia kolejnym etapem w ramach prac budowlanych jest betonowanie, które obejmuje:

 • układanie mieszanki betonowej (pojemnik, pompa, taśmociąg)
 • zagęszczanie (wibratory)
 • dojrzewanie i pielęgnacja betonu (nawilżanie, osłanianie, kosmetyka)

Warto wspomnieć, iż nasza firma również montuje elementy prefabrykowane z betonu, głownie z zakresu prefabrykowanych stropów i ścian do budynków mieszkalnych i budynków użytku publicznego, jak i montaż schodów i balkonów.

Od wykonania poszczególnych czynności zależy jakość i wytrzymałość betonu. Dlatego są nasze procesy wykonania prac monitorowane poprzez plany jakości norm ISO 9001. Wszystkie prace są nadzorowane poprzez naszych kierowników, którzy od wielu lat i poprzez doświadczenie z wielu projektów współpracują z naszą firmą.