Posiadamy certyfikat jakości AFCAB na roboty zbrojarskie. Przeprowadzane są regularnie audyty zewnętrzne i wewnętrzne, jak i kontrole na budowie. Kontrole te obejmują identyfikacje planów, dostawę stali i zazbrojone elementy przed betonowaniem. Nasz system kontroli jakości jest ocertyfikowany według norm ISO 9001.

Stal dostarczana na budowę powinna posiadać atest stwierdzający jej rodzaj, plastyczność, średnicę, długość. Montaż zbrojenia wykonywany jest ściśle według rysunków roboczych. Prowadzimy dwustopniową kontrolę wykonanych elementów zbrojenia przed ich zabetonowaniem. Zakres montażu zbrojenia:

  • łączenie prętów (wiązanie drutem wiązałkowym, lub spawanie)
  • na placu budowy lub w strefie prefabrykacji
  • roboty spawalnicze wykonują u nas wykwalifikowani pracownicy, posiadający odpowiednie uprawnienia

We współczesnym budownictwie stosuje się też połączenia spawane i zgrzewane.

  • umieszczanie zbrojenia w deskowaniu (montaż na stanowisku zbrojarskim i wkładanie gotowych elementów do deskowania
  • montowanie przygotowanych prętów na wykonanym szalunku

Do wiązania zbrojenia w miejscach styku lub skrzyżowania używamy drutu wiązałkowego (średnica do 1,6 mm) i przy pomocy odpowiednich wysokojakościowych cęg wykonuje się węzły: proste, krzyżowe, krzyżowe podwójne, dwurzędowe.

Wiązanie prętów zbrojenia jest czynnością, której nie można zmechanizować, dlatego wiążemy w naszej firmie drut wiązałkowy tylko i wyłącznie ręcznie!